Menu

Latest news:

Velkommen

til

Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

 

 Denne hjemmeside dækker arkivets afdeling på Asylvej, der dækker området Sønderborg og Dybbøl.

Ulkebølområdet dækkes af arkivet i Ulkebøl.

De to arkiver har fælles bestyrelse og forening samt vedtægter. Omtale af disse findes her på siden.

Lokalhistoriske arkiver spiller en vigtig rolle for bevarelsen af vor umiddelbare forhistorie.

Arkivet er med i paraplyorganisationen
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke
Se deres hjemmeside: www.skla.dk

Sponsoreret af:
Sønderborg kommune
Mads Clausens Fond Danfoss
Ringriderfesten Sønderborg